magic sport

O NASAkademia Magic Sport powstała z inicjatywy ludzi będących trenerami wielu dyscyplin sportowych, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Bardzo duże doświadczenie i adekwatne do niego przygotowanie merytoryczne pozwoliły na stworzenie idei i kierunku, w którym podążamy.
 

WIZJA

Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której spełnimy wszechstronne potrzeby dzieci odnoszące się do rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Jest to przestrzeń, w której dzieci mogą zaspokajać naturalną potrzebę ruchu poprzez dobrą zabawę, odkrywać swoje pasje i budować poczucie własnej wartości, tworząc pozytywny obraz siebie. W naszym założeniu aktywność ruchowa, edukacja, zabawa i wzajemny szacunek tworzą swoistą nierozerwalną całość.
Akademia Magic Sport tworzy społeczność, w której każde dziecko staje się jej ważnym i niepowtarzalnym członkiem, w której kształtuje swój charakter, rozwija osobowość i odkrywa pasje. Dążymy do tego, aby dać dzieciom poczucie sprawstwa, pokazując im, że wszystko tak naprawdę zależy od nich, kształtując tym samym pozytywne cechy charakteru takie jak wytrwałość, systematyczność i umiejętność współpracy w grupie. Naszym celem jest pokazanie perspektywy, w której dzieci mogą spełniać swoje marzenia. 
 
PASJA

W Akademii Magic Sport pragniemy zarażać zamiłowaniem do aktywności ruchowej. Pozwalamy dzieciom na rozwijanie talentów, pomagamy w osiąganiu zamierzonego celu i zachęcamy do podejmowania wyzwań. Staramy się kreować przestrzeń, w której pomożemy odnaleźć dzieciom energię do działania i tworzenia, obudzimy świadomość własnych umiejętności, odkryjemy talenty, zdolności i mocne strony każdego dziecka bo wierzymy, że odkrycie swoich talentów i umiejętności daje ogromną siłę motywacyjną. Chcemy spełniać dziecięce marzenia, rozbudzać pasje u tych, którzy już ją odkryli i pomagać odnaleźć talent – tym troszkę bardziej nieśmiałym, bo uważamy, że każde dziecko ma talent, tylko nie każde zdążyło go odkryć.
W Akademii Magic Sport dajemy dzieciom możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz wspieramy w odkrywaniu w sobie pasji.
 
AKTYWNOŚĆ

Magic Sport to przestrzeń w której poprzez dobrą zabawę propagujemy zdrowy styl życia i spędzania wolnego czasu oraz zaspokajamy potrzebę aktywności fizycznej. Celem naszych zajęć jest aktywizowanie dzieci, inspirowanie do podejmowania aktywności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz koordynacji ruchowej. Chcemy pokazać dzieciom, że aktywność fizyczna daje wiele satysfakcji ale przede wszystkim ma wpływ na harmonijny rozwój człowieka. Udowadniamy, że ruch to wspaniała zabawa, mnóstwo radości i sposób na życie.
Nic nie może równać się z uczuciem tego, że potrafimy, że damy radę – wtedy żadne trudności nie są nam straszne a przeszkody jakoś łatwiej nam pokonać. Zdajemy sobie z tego faktu doskonale świadomość, dlatego nasz autorski program jest tak skonstruowany, aby dostosować zajęcia do wieku i możliwości dzieci. W ten sposób rośnie motywacja dzieci do aktywności i minimalizuje się ryzyko szybkiego zniechęcenia się do zajęć.
Zajęcia w Akademii Magic Sport mają również bardzo ważny aspekt prozdrowotny, ukierunkowany w stronę kompensacji i korekcji wad postawy ciała mający na celu wdrożenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała.
 

Poczucie sprawstwa to nic innego jak świadomość, że mamy na coś wpływ, że coś zależy od nas dlatego Magic Sport jest naszym wspólnym dziełem
– bo Magic Sport tworzą ludzie – dzieciaki ich rodzice oraz instruktorzy. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną.
 

plansza informacyjna PFR